บัตรเครดิต สินเชื่อ ประกันภัย : silkspan    
|  บัตรเครดิต  |  บัตรเบิกเงินสด  |   สินเชื่อ  |    โอนหนี้  | ประกันภัย  |  พ.ร.บ. ออนไลน์  |  SME  |  สินเชื่อบ้าน   |   ลงทุน  |
|   Help  
   
การลงทุนแบบ LTF คืออะไร
การลงทุนแบบ RMF คืออะไร
เปรียบเทียบ LTF และ RMF
รายการที่ลดภาระเงินได้บุคคลธรรมดาที่ไม่ควรมองข้าม

   ท่านสามารถลดภาษีเงินได้ โดยการลงทุนในกองทุนรวมประเภท และ (บริหารโดยบริษัทจัดการกองทุนรวม)
ก่อนใช้งาน กรุณาระบุ Email
เพื่อรับข่าวสารทางการเงินจาก SILKSPAN
 
เงินเดือน x 12
โบนัสหรือรายได้อื่น ๆ รวมทั้งปี
หัก ค่าใช้จ่าย (40% แต่ไม่เกิน 60,000 บาท)
คงเหลือ เงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย
เงินสบทบประกันสังคม
หัก ค่าลดหย่อนได้ดังนี้ 
- ค่าลดหย่อนส่วนตัว 
- ประกันชีวิต เบี้ย             / ปี
- สินเชื่อเคหะ ดอกเบี้ย      / ปี
ค่าลดหย่อนคู่สมรส
ค่าลดหย่อนบิดา
ค่าลดหย่อนมารดา
ค่าลดหย่อนบุตร (อายุไม่เกิน 25 ปี ไม่เกิน 3 คน)
ซื้อ     บาท
ซื้อ     บาท
 
 
 
 
รวม ค่าลดหย่อนที่หักได้
คงเหลือ เงินได้สุทธิ
ภาษีเงินได้ทั้งปี

   
 
 
 


 
สนใจข้อมูลเพิ่มเติมกรุณา
ไปที่  www.ajffund.com
  Tag  :  บัตรเครดิต  |  บัตรเบิกเงินสด  |   สินเชื่อ  |  โอนหนี้  |  ประกันภัยรถยนต์ |  พ.ร.บ.- ต่อทะเบียน  |  SME  |   สินเชื่อบ้าน